KELULUSAN SISWA MADRASAH ALIYAH

KELULUSAN SISWA DI MADRASAH  
Pada masa darurat Covid 19.

Kami hanya dapat melihat kegembiraan mereka dari kejauhan, tidak ada tangan yang di salami, tak ada rangkulan untuk dipeluk, tak ada yang menghantar kedua orang tua dan tak ada undangan yang di harapkan datang, tapi kami berdo'a kalian dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengejar cita-cita. Sedih melepasmu tanpa perayaan, tak seperti kakak kelasmu yang lalu, disambut dengan tarian, ucapan dari sahabat, saudara, dan dari semua pihak. tidak ada kalung medali yang disematkan sebagai simbol kelulusan, tak berpakaian jas dan kebaya yang dikenakan. 
Pada hari ini, walaupun  kalian tidak diperintahkan mengenakan pakaian OSIS, tapi kalian tetap bersikukuh untuk mengenakannya, karena kami tahu, pakaian itulah yang terakhir kalian pakai di Madrasah ini, dan hari ini pula kalian terakhir mengenyam pendidikan di Madrasah ini.
Selamat Atas Kelulusan Siswa/i MA Al-Hidayah Kadulawang, Semoga kalian menjadi besar dan sukses, do'a kami menyertaimu.


Penentuan kelulusan siswa merupkan wewenang madrasah, melalui rapat dewan guru. (Permendikbud 43 tahun 2019) Setelah rapat kelulusan, siswa segera dibuatkan Surat Keterangan Lulus dari madrasah. 

Untuk kelengkapan administrasi dapat menghubungi :
Akhmad Hanapi WA : +62 8158 2669 35
Asep Nurhasan WA +62 8990 20059 5Tidak ada komentar: